Projekty

Název projektu : Školící středisko JANEK
Operační program : Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Anotace projektu : Výstavba nového školícího střediska JANEK, pořízení strojů, zařízení a nábytku, IT vybavení a praktických školních pomůcek.
Cíl projektu : Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání zaměstnanců.
Termín zahájení projektu : 08/2015
Termín ukončení projektu : 08/2018